Presentatie van de CRAIG

Centre de Recherche en Action publique, Intégration et Gouvernance – CRAIG (vzw)

Avenue de la Dame 40
5100 Namur-Jambes (Namen)
België

CRAIG stand voor "Centre de Recherche en Action publique, Intégation et Gouvernance" of Onderzoekscentrum voor Publieke actie, Integratie en Bestuur.

Onze website is meestal in het Frans en in het Engels maar het centrum heeft partnerschappen, publicaties en webartikels in het Nederlands (Vlaanderen en Nederland).

Meer informatie over :


Doelstellingen van het CRAIG: een beter begrip van overheidsbeleid

De doelstellingen van de CRAIG zijn, op een interdisciplinaire basis:

 • voor een beter begrip, analyse en debatten over overheidsbeleid te bevorderen;
 • uitwisselingen over de overheidsbeleid tussen politieke, administratieve, economische, sociale, culturele, religieuze en filosofische leiders en met onderzoekers die actief zijn in de universiteiten of andere instellingen te bevorderen;
 • bij te dragen tot de permanente educatie van deze personen;
 • te vergemakkelijken en de toegang tot en verspreiding van informatie (elektronisch of op papier) op de openbare orde, aan gespecialiseerde publiek en voor alle burgers te bevorderen;
 • politieke, administratieve, economische, sociale, culturele, religieuze en filosofische leiders in de ontwikkeling, implementatie, analyse en evaluatie van de openbare orde te helpen. 

Vraag een interventie van de CRAIG.

Velden van belang en interventie

De velden van belang en interventie van het CRAIG zijn :

 • de betrekkingen tussen erediensten, niet confessionelle gemeenschappen en het overheid ; 
 • overheidsfinanciën;
 • lokaal bestuur en financiën ;
 • social cohesie, culturele diversiteit en integratie beleid ;
 • economische en sociale kwesties, met name politieke economie, sociale economie, milieu-economie en publieke economie ;
 • overheidsbeleid.

De omvang van de interventie is gericht op België, Luxemburg en Frankrijk en het Europese niveau.

Vraag een interventie van de CRAIG.

Onze benadering

Onze aanpak is gericht op observatie, analyse en evaluatie van de instrumenten van het overheidsbeleid.
Interdisciplinaire et comparative, elle est attentive à la dimension opérationnelle.

Vraag een interventie van de CRAIG.

Lid worden

Het CRAIG is een vereniging zonder winstoogmerk of VZW (Belgisch Staatsblad,  14 november 2010). Fysieke of rechtspersonen kunnen type B lid worden om de volgende voordelen te krijgen :

 • kortingen op abonnementen, publicaties, vormingen en andere aktiviteiten van de CRAIG;
 • gratis en / of vertrouwelijke toegan aan informatie door de CRAIG voorgesteld; 
 • een prioriteit van de inschrijving aan onze activiteiten (opleidingen, conferenties, ...) wanneer het aantal deelnemers is beperkt;
 • kortingen op publicaties en activiteiten van enkele van onze partners.

Bijdragen zijn als volgt:

 • fysieke persoon: 30 EUR - om lid te worden, klik hier.
 • rechtspersoon (buiten openbare sector) - om lid te worden, contacteer ons a.u.b. 
  • 60 EUR (1 ontvanger) 
  • 100 EUR (2 ontvangers) 
  • 130 EUR (3 ontvangers) 
 • overheid: contacteer ons a.u.b.

De projectdragers

De leden van de raad van bestuur

Jean-François Husson

Master in Economie en Sociale Wetenschappen (Universiteit van Namen), associate-onderzoeker en medewerker van de Universiteit van Luik (Institut de Scicences Humaines et Sociales en Tax Institute), gastdocent aan de FOPES (UCL) en docent aan de Haute Ecole de Namur-Luik-Luxemburg.
Adviseur bij het ​​Ministerie van Financiën (1999-2003), lid van het secretariaat van de Hoge Raad van Financiën. Secretaris-generaal van het Interuniversitair Centrum voor Permanente Vorming (2003-2011) en van de Koninklijke Vereniging voor Politieke Economie (2004-2012). Lid van de wetenschappelijke raad van de EUROPA-netwerk.
Stichter van het Observatorium voor bestuurlijke verhoudingen tussen religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen en de Staat (ORACLE) in 2001, is hij lid van verschillende officiële commissies van deskundigen op kerk-staat relaties in België en Luxemburg geweest.

 
Christophe Kevelaer

Master in de Economische en Sociale Wettenschappen (Universiteit van Namur).
Na enkele jaren gewerkt te hebben als adviseur voor kredieten aan KMO's, corporate en leasings, werkt hij vandaag als adviseur voor Cera, een coöperatieve vennootschap, dewelke vnl.  maatschappelijk projecten ondersteunt : o.a. de sociale en de economische sector, alsook de non-profit sector
Hij is eveneens jurylid van de "Prix de l'Economie Sociale" en vanImpulCera.

 
Pr Dr Marie-Françoise Rigaux

Doctor in de rechten (UCL proefschrift in 1984); een diploma in de Letteren en Wijsbegeerte (UCL).
Hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel. Houdt cursussen Beginselen van het recht, publiekrecht en bijzondere vraagstukken in Staatsrecht.
Referendaris bij het Grondwettelijk Hof sinds 1985.
Lid van het Interuniversitair Centrum voor rechtsfilosofie.
Lid van de Wetenschappelijke Vereniging Regionale School voor Openbaar Bestuur (ERAP) sinds 1993 en directeur van de fundamentele cyclus van de gemeentelijke management training sinds 2008.
Co-voorzitter van de Commissie verantwoordelijk voor de herziening van de status van bedienaars van de erkende erediensten (2005-2006).
Lid van Regionale College van de gemeentelijke en openbare beheer (januari 2008).
Associate Professor aan de Universiteit van St. Thomas in Ouagadougou (2009).

 

Het beheer van de CRAIG

Jean-François Husson, secretaris-generaal van de CRAIG, is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en administratieve beheer van het Centrum.
jf.husson at centre-craig.org

Institutionele partners

De CRAIG heeft fysieke enrechtspersonen als leden; daarnast, zijn er nog institutionele partners.

Zie de institutionele partners (in het Frans)

Wetenschappelijke en expertise comités

Wetenschappelijke en expertise comités wordt binnen elke sector van CRAIG vastgesteld. Het omvat leden, gasten en partners die zich bezighouden met wetenschappelijke of professionele activiteit met betrekking tot het veld.

Zakelijke informatie

Nos différents domaines de compétences


Eglises-Etats

Gouvernance & finances locales

Economie


Intégration

Finances publiques

Actions & politiques publiques