Leden raad van bestuur

Master in Economie en Sociale Wetenschappen (Universiteit van Namen), associate-onderzoeker en medewerker van de Universiteit van Luik (Institut de Scicences Humaines et Sociales en Tax Institute), gastdocent aan de FOPES (UCL) en docent aan de Haute Ecole de Namur-Luik-Luxemburg.
Adviseur bij het ​​Ministerie van Financiën (1999-2003), lid van het secretariaat van de Hoge Raad van Financiën. Secretaris-generaal van het Interuniversitair Centrum voor Permanente Vorming (2003-2011) en van de Koninklijke Vereniging voor Politieke Economie (2004-2012). Lid van de wetenschappelijke raad van de EUROPA-netwerk.
Stichter van het Observatorium voor bestuurlijke verhoudingen tussen religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen en de Staat (ORACLE) in 2001, is hij lid van verschillende officiële commissies van deskundigen op kerk-staat relaties in België en Luxemburg geweest.

Master in de Economische en Sociale Wettenschappen (Universiteit van Namur).
Na enkele jaren gewerkt te hebben als adviseur voor kredieten aan KMO's, corporate en leasings, werkt hij vandaag als adviseur voor Cera, een coöperatieve vennootschap, dewelke vnl.  maatschappelijk projecten ondersteunt : o.a. de sociale en de economische sector, alsook de non-profit sector
Hij is eveneens jurylid van de "Prix de l'Economie Sociale" en vanImpulCera.

Doctor in de rechten (UCL proefschrift in 1984); een diploma in de Letteren en Wijsbegeerte (UCL).
Hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel. Houdt cursussen Beginselen van het recht, publiekrecht en bijzondere vraagstukken in Staatsrecht.
Referendaris bij het Grondwettelijk Hof sinds 1985.
Lid van het Interuniversitair Centrum voor rechtsfilosofie.
Lid van de Wetenschappelijke Vereniging Regionale School voor Openbaar Bestuur (ERAP) sinds 1993 en directeur van de fundamentele cyclus van de gemeentelijke management training sinds 2008.
Co-voorzitter van de Commissie verantwoordelijk voor de herziening van de status van bedienaars van de erkende erediensten (2005-2006).
Lid van Regionale College van de gemeentelijke en openbare beheer (januari 2008).
Associate Professor aan de Universiteit van St. Thomas in Ouagadougou (2009).

Nos différents domaines de compétences


Eglises-Etats

Gouvernance & finances locales

Economie


Intégration

Finances publiques

Actions & politiques publiques