Pr Dr Marie-Françoise Rigaux

Doctor in de rechten (UCL proefschrift in 1984); een diploma in de Letteren en Wijsbegeerte (UCL). 
Hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel. Houdt cursussen Beginselen van het recht, publiekrecht en bijzondere vraagstukken in Staatsrecht.
Referendaris bij het Grondwettelijk Hof sinds 1985.
Lid van het Interuniversitair Centrum voor rechtsfilosofie. 
Lid van de Wetenschappelijke Vereniging Regionale School voor Openbaar Bestuur (ERAP) sinds 1993 en directeur van de fundamentele cyclus van de gemeentelijke management training sinds 2008. 
Co-voorzitter van de Commissie verantwoordelijk voor de herziening van de status van bedienaars van de erkende erediensten (2005-2006). 
Lid van Regionale College van de gemeentelijke en openbare beheer (januari 2008).
Associate Professor aan de Universiteit van St. Thomas in Ouagadougou (2009).


Belangen : staatsrecht - fundamentele rechten - kerken en staaten betrekkingen – lokale bestuur.

Lijst van de publicaties 

Nos différents domaines de compétences


Eglises-Etats

Gouvernance & finances locales

Economie


Intégration

Finances publiques

Actions & politiques publiques