Beslissingen van de Vlaamse Regering - December 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering - Persmededeling - 14 december 2012

Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois 

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het eredienstendecreet over de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten. Bedoeling is dit besluit aan te passen aan de resultaten van de evaluatie van de nieuwe boekhoudregels van de besturen van erkende erediensten, en aan de wijzigingen aan het eredienstendecreet.Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois 

Na advies van VLABEST hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria. Het decreet actualiseert de bestaande regeling en biedt bovendien de mogelijkheid om subsidies als beleidsinstrument in te zetten ter ondersteuning van de ontwikkeling, op lokaal vlak, van een langetermijnvisie op de gebouwen van de eredienst. De basisprincipes uit het koninklijk besluit ter zake blijven behouden. Het subsidiepercentage blijft op maximaal 30%. Daarnaast zullen voortaan ook subsidies kunnen worden toegekend voor studies die de mogelijke her- en nevenbestemmingen onderzoeken of voor aanpassingswerken in functie van een nevenbestemming. Er komt een duidelijker begrenzing van de subsidiëring. Zo worden voor crematoria enkel nog subsidies toegekend voor de eerste investeringen aan de gebouwen, er worden geen subsidies meer gegeven voor de uitrusting van een begraafplaats of columbarium. Over dit voorontwerp van decreet wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State.

Nos différents domaines de compétences


Eglises-Etats

Gouvernance & finances locales

Economie


Intégration

Finances publiques

Actions & politiques publiques