Belgïe (alle overheiden)

Alle berichten, in het Frans of in het Nederlands, zijn op het pagina in het Frans. 

Uitvoeringsbesluit bij het eredienstendecreet over de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en voorontwerp van decreet over de toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria

Nos différents domaines de compétences


Eglises-Etats

Gouvernance & finances locales

Economie


Intégration

Finances publiques

Actions & politiques publiques