Recherche sur le site

Nouvelles du CRAIG

Parlement wallon et Parlement de la Communauté française - audition sur le Traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance

Ce 4 décembre 2013, B. Bayenet, professeur à l'ULB et vice-président du CRAIG, a été auditionné lors de la réunion conjointe de la Commission des affaires générales, de la simplification administrative, des fonds européens et des relations internationales du Parlement wallon et de la Commission des Relations internationales et des Questions européennes, des Affaires générales et du Règlement, de l'Informatique, contrôle des communications des membres du Gouvernement et des dépenses électorales du Parlement de la Communauté française. 

 

Kerken kosten overheid almaar minder - De Standaard/Belga - 22 mars 2006

BRUSSEL (BELGA). - De uitgaven voor de erkende godsdiensten in ons land dalen, vooral omdat er minder priesters zijn.

Dat zegt Jean-François Husson in een nieuwe studie over de overheidsfinanciering van erediensten in het christelijke blad Tertio .

Husson publiceerde vijf jaar geleden een eerste grondige studie over de overheidsfinanciering van kerken en levensbeschouwingen in ons land. In zijn nieuwe studie bekijkt hij vooral de twee grote stromen van overheidsuitgaven voor kerk en levensbeschouwing: de uitgaven van Justitie voor de wedden van de bedienaren van de erediensten en de uitgaven van gemeenten en provincies voor de gebouwen.

Uit de cijfers blijkt een forse groei van de overheidsuitgaven voor de niet-confessionele levensbeschouwing, de georganiseerde vrijzinnigheid. Die is pas sinds 2002 erkend en sindsdien worden de lonen van de morele consulenten betaald en zijn er subsidies voor gebouwen voor vrijzinnigen.

Intussen blijft het aantal katholieke bedienaren van de eredienst dalen. De salarisuitgaven van Justitie voor katholieke priesters verminderden van 76 miljoen euro in 2000 naar 70 miljoen euro in 2005. In 2005 zou één op de twee katholieke pastoorsplaatsen niet meer bezet zijn geweest. Daarmee is een symbolische grens overschreden, schrijft Husson. Ook de uitgaven voor kerkgebouwen dalen.

Sterk gestegen zijn dan weer de op zich niet zo grote uitgaven van de provincies voor erediensten. De Vlaamse provincies voorzagen in 2000 2,8 miljoen euro. In 2005 was dat 4,3 miljoen euro.

Wel is de verdeling van dat bedrag spectaculair gewijzigd, omdat de provincies nu ook de gebouwenlast dragen van de niet-confessionele levensbeschouwing.

De vrijzinnigheid krijgt 60 procent van het provinciale overheidsgeld. In 2000 was dat 5,6 procent. De katholieke en orthodoxe kerk ontvangen respectievelijk 32 en 7,5 procent. In 2000 was dat 65 procent voor de katholieke kerk en bijna 4 procent voor de orthodoxen.

Wat Husson de 'harde kern' noemt van de overheidsuitgaven voor erediensten, is voor het hele land in absolute getallen sinds 2001 nauwelijks gestegen. Als rekening wordt gehouden met de inflatie, dan zijn de uitgaven in feite gedaald.

De federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke uitgaven bedroegen in 2001 212 miljoen euro en in 2005 218 miljoen euro.

Site de Tertio

Article sur le site du Standaard

Nos différents domaines de compétences


Gouvernance & finances locales

Economie


Intégration

Actions & politiques publiques