VVSG : "Gemeentelijke belastingtarieven blijven vrij stabiel"

"Van een massale stijging van de gemeentelijke belastingtarieven in het jaar na de verkiezingen is absoluut geen sprake. De meeste gemeenten houden hun tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) in 2013 gewoon op het niveau van 2012. Dat blijkt uit de gegevens die de VVSG verzamelde. APB en OV zijn samen goed voor ca. 85% van de gemeentelijke belastingontvangsten en ca. 46% van de gemeentelijke inkomsten. 286 Vlaamse gemeenten (92,9%) houden de APB in 2013 gelijk. Daarnaast zijn er zeventien tariefverhogingen en vijf verlagingen. Het gemiddelde Vlaamse tarief gaat van 7,16 naar 7,20% en de mediaan blijft op 7,5%. Ter vergelijking: in 2007 (het eerste jaar van de vorige gemeentelijke legislatuur) waren er elf gemeenten waar de APB steeg. Voor de OV is er tariefstabiliteit in 283 gemeenten (91,9%) en zijn er verder 22 verhogingen en drie verlagingen. Het Vlaamse gemiddelde stijgt van 1340 naar 1353 opcentiemen, terwijl de mediaan klimt van 1312,5 naar 1350. Ook bij de OV ligt het aantal belastingverhogingen lichtjes hoger dan in 2007, toen we er zestien noteerden. Het APB- en OV-tarief van elke Vlaamse gemeente is hier beschikbaar."

Bron : VVSG, 1202/2013

Nos différents domaines de compétences


Eglises-Etats

Gouvernance & finances locales

Economie


Intégration

Finances publiques

Actions & politiques publiques